Bel ons op: 016 29 87 40

Verklaring van de woorden

Gebruiker: de volwassene die het kind een fiets ter beschikking wil stellen. De gebruiker tekent het contract.
VELOKadee: de naam voor de service waarbij een  kinderfiets ter beschikking wordt gesteld van kinderen tussen 2 en 12 jaar. Dit gebeurt in een samenwerking tussen de steden Leuven en Aarschot en de gemeenten Herent, Haacht en Keerbergen en vzw VELO. VELO staat in voor de praktische werking. Afhalen, terugbrengen en onderhoud van de fietsen gebeurt, tenzij anders vermeld, in de Hollestraat 1 in Heverlee.
Gebruikersreglement: de afspraken tussen de gebruiker en vzw VELO.
Huurovereenkomst: door het gebruikersreglement te tekenen ga je schriftelijk akkoord met de alge-mene voorwaarden van het gebruikersreglement.
Huur: de kinderfiets wordt aangeboden in een huurformule. De huurtijd bedraagt 1 jaar en kan verlengd worden met telkens een jaar tot het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De huur kan ingaan op elk moment van het jaar.
De kinderfiets: een fiets aangepast aan de grootte van het kind. Elke kinderfiets heeft een uniek nummer.
 

Gebruikersreglement VELOKadee

Art. 1     Inschrijving en overeenkomst

Je kan de huur van een kinderfiets van VELOKadee afsluiten tijdens de openingsuren van VELO of fietspunt Aarschot. Je moet je  e-ID of ander identificatiedocument meebrengen. Zorg dat je minstens een kwartier voor sluitingstijd aanwezig bent. 
Na de keuze van de fiets, teken je het gebruikersreglement en betaal je de huur. De gebruiker is verantwoordelijk voor de fiets die je, via deze overeenkomst, mag gebruiken. Je kan de overeenkomst voor het einde ervan stopzetten, maar resterend huurgeld wordt niet terugbetaald.

Art. 2     Ontlenen van een kinderfiets - kostprijs

Door de overeenkomst te tekenen en te betalen kan je een jaar gebruik maken van een kinderfiets met slot. In de prijs zit het onderhoud van de kinderfiets begrepen. Ook onderdelen die omwille van slijtage (door normaal gebruik) vervangen moeten worden, zijn in de prijs inbegrepen.
Met de UitPas of een overeenkomst met het OCMW kan de prijs lager zijn (afhankelijk van je inkomen). De overeenkomst kan jaarlijks verlengd worden tot je kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De standaard huurprijs bedraagt 70 euro.

Opgelet: enkel inwoners van partnergemeenten kunnen kinderfietsen ontlenen: Leuven, Aarschot, Herent, Haacht en Keerbergen.

Art. 3     Ruilen

Als je kind groeit en te groot wordt voor de fiets, kan de fiets ingeruild worden voor een groter exemplaar. Dit gebeurt in overleg met een medewerker van VELOKadee en is gratis tijdens de huurperiode.

Art. 4     Inleveren

De kinderfiets moet tijdig, dit wil zeggen ten laatste op de einddatum van de overeenkomst, binnengebracht worden. Zoniet wordt het contract automatisch verlengd met een jaar en wordt de huur van een nieuw jaar aangerekend.

Art. 5     Verantwoordelijkheden van de gebruiker

               Art. 5.1 Algemeen
De gebruiker is verantwoordelijk voor de kinderfiets.  De uitlening is persoonlijk. Wie de fiets ook gebruikt, je blijft als gebruiker persoonlijk verantwoordelijk.

               Art. 5.2 Verlies of beschadiging
Bij het tekenen van het contract, kijk je de toestand van je kinderfiets na en meld je een eventuele onvolledigheid of beschadiging. Vanaf het moment dat de overeenkomst ondertekend is, ben je persoonlijk verantwoordelijk voor ontbrekende of beschadigde stukken aan de kinderfiets. Onderdelen die door normaal gebruik verslijten, worden nooit aangerekend.
Bij het inleveren wordt de kinderfiets gecontroleerd en kan je aansprakelijk gesteld worden voor stukken die ontbreken of eventuele beschadiging. Deze kosten zal je moeten betalen.

Art. 5.3 Diefstal
Indien de fiets gestolen werd, dien je hiervan bij vaststelling onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en dit te melden bij VELO. De marktwaarde van de fiets zal je dan aangerekend worden (zie hieronder).

               Art. 5.4 Onderhoud
Je draagt, zoals een goede huisvader of -moeder, zorg voor de fiets. Is er iets mis met de fiets, komt dan langs bij VELO of op het fietspunt in het station van Leuven of van Aarschot. Dit kan tijdens de openingsuren van VELO of de fietspunten. Voor onderhoud en herstel moet je niet betalen, behalve als het om een probleem gaat dat ontstaan is door een ongeval, vandalisme of abnormaal gebruik.

Art. 6     Toepassingsgebied

Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle kinderfietsen van VELOKadee.

Art. 7   Betwisting

Alle door het gebruikersreglement niet voorziene gevallen, worden behandeld door de directie van VELO. Een gerechtelijke procedure kan worden ingeleid. Betwistingen vallen exclusief onder het Belgisch recht. De bevoegde rechtbanken zijn die van het gerechtelijk arrondissement Leuven en het Vredegerecht van het derde kanton Leuven.

Art. 8   Bescherming van de privacy

Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de VELOKadee dienstverlening te realiseren. Ze worden niet bekend gemaakt aan derden. Persoonsgegevens kunnen op hun juistheid worden gecontroleerd en eventueel verbeterd.

 

Marktwaarde van de fietsen

Fiets + Marktwaarde excl BTW

Pedex (loopfiets): € 140,00

12 inch fiets: € 150,00

16 inch fiets: € 175,00

18 inch fiets: € 185,00

20 inch fiets: € 330,00

24 inch fiets: € 410,00